Blog

Scratch เป็นภาษาโปรแกรมที่เด็กๆ ทั่วโลกนิยมใช้กันมากมาย ภาษานี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานในรูปแบบของบล็อก ทำให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้ที่จะสร้างเกม ภาพเคลื่อนไหว ดนตรี ศิลปะ และอื่น ๆ อีกมากมาย ได้อย่างง่ายดาย และสนุกสนาน สิ่งที่น่าสนใจคือ เมื่อเด็กๆทำโปรเจ็กต์เสร็จแล้ว เด็กๆ สามารถที่จะแบ่งปันผลงานและพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานของพวกเขากับสมาชิกคนอื่นๆ ได้ ทำให้เด็กๆ เกิดความมั่นใจและความภาคภูมิใจในผลงานของตัวเอง  Scratch ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากทำให้เด็ก ๆ สามารถพัฒนาทักษะและความสามารถได้มากขึ้นผ่านการเรียนรู้การเขียนโค้ด  ประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วย Scratch  เราทุกคนรู้ดีว่าการเขียนโค้ดจะเปิดประตูสู่อนาคตที่ประสบความสำเร็จสำหรับเด็กๆ ของเรา และหากเด็กๆ ไม่เรียนรู้วิธีเขียนโค้ดในวันนี้การเข้าร่วมกับทีมหรือเพื่อนๆ อนาคตต่อๆ 
Read more
ทักษะด้านคณิตศาสตร์ (Math) ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการเขียนโค้ดได้เป็นหนึ่งในวิชาที่สำคัญที่สุดในภาคการศึกษา ด้วยเหตุนี้โรงเรียนและผู้ปกครองทั่วโลกจึงสอนลูก ๆ เกี่ยวกับการเขียนโค้ด โดยการเขียนโค้ดสามารถช่วยให้เด็ก ๆ มีทักษะทางคณิตศาสตร์และทำให้การเรียนคณิตศาสตร์สนุกสนานมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าเด็ก ๆ จะเรียนรู้การเขียนโค้ดที่โรงเรียนหรือที่บ้านคุณอาจได้เห็นพัฒนาการต่อผลการเรียนของเด็กๆ การเขียนโค้ดได้ช่วยให้เด็กเรียนรู้คณิตศาสตร์ เช่น เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ทักษะการคำนวณทางคณิตศาสตร์ผ่านการเขียนโค้ด การเขียนโค้ดเป็นวิธีการสอนหลักการคิดทางคณิตศาสตร์ เมื่อเด็กๆ ได้สร้างหรือดีบักโปรแกรม เด็กๆ จะได้ฝึกการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อที่จะให้โปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ การเขียนโค้ด ทำให้คณิตศาสตร์สนุกมากยิ่งขึ้น 
Read more
micro:bit คือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการศึกษา จากโครงการของบริษัท BBC (British Broadcasting Company) โดยออกแบบมาเพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกันของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ โดยโครงการ micro:bit นั้นมีผู้สนับสนุนมากมาย เช่น Microsoft , Samsung , Lancaster University และยังมีผู้สนับสนุนรายอื่นๆ อีกมากมาย micro:bit มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 25 ดวง 
Read more
Scratch (อ่านว่า สะ-แครช) เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป การเรียน Scratch สามารถช่วยทักษะในการเรียนเขียนโค้ดของเด็กให้ดีขึ้น และสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานบนเว็บได้อย่างง่ายดาย โปรแกรม Scratch พัฒนาโดย MIT Media Lab ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆกว่า 70 ภาษา และมีการเปิดสอน Scratch ตั้งแต่ในโรงรียนจนถึงมหาวิทยาลัย การเรียน Scratch สามารถทำให้เด็กได้สร้างสรรค์ผลงานที่อยู่ในจินตนาการ 
Read more
เด็กทุกคนควรเรียนรู้ที่จะเขียนโค้ด การเขียนโค้ดสำหรับเด็กไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาคณิตศาสตร์และทักษะการเขียน แต่ยังช่วยให้พวกเด็กๆ มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตเข้าสู่วัยทำงาน การเขียนโค้ดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการเรียนรู้พัฒนาการ จึงควรมีการสอนการเขียนโค้ดในโรงเรียนตั้งแต่อายุยังน้อย เด็กปฐมวัยเรียนรู้ที่จะเขียนโค้ดโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็มากยิ่งขึ้น โค้ดดิ้งคืออะไร? โค้ดดิ้งคือวิธีการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้ภาษาที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจเพื่อส่งคำสั่งให้คอมพิวเตอร์เพื่อทำงานแบบที่เราต้องการ การโค้ดดิ้งช่วยให้เราสามารถสร้างสิ่งต่างๆ เช่น ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สร้างเว็บไซต์ แอนิเมชั่น หรือควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคต่างๆ โดยมีโค้ดหลายประเภทขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราต้องการพัฒนา และ“ ภาษาโปรแกรม” ที่แตกต่างกันซึ่งแต่ละภาษาจะมีวิธีการเขียนของตัวเอง แต่โดยพื้นฐานแล้วการโค้ดดิ้งเป็นการสั่งงานคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ การเรียนโค้ดดิ้งสำคัญอย่างไร? 
Read more