Basic Programming for Kids

Author:

admin

Price:

Free

Duration:

10 hours

Lessons:

11

Students:

1

หลักสูตรพัฒนาทักษะโปรแกรมมิ่งขั้นพื้นฐานสำหรับเด็ก  (Introduction to Programming for Kids )

เหมาะสำหรับ:

  • เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
  • ปูพื้นฐานทักษะโปรแกรมมิ่งเพื่อต่อยอดการสร้างโปรแกรม และแอพพลิเคชั่น

ผู้สอน:

Peith

ระดับของบทเรียน:

ระดับเริ่มต้น

เหมาะสำหรับ:

เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

Scratch (อ่านว่า สะ-แครช) เป็นโปรแกรมฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมหรือโค้ดดิ้ง ที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป การเรียน Scratch สามารถช่วยพัฒนาทักษะการเขียนโค้ดดิ้งของเด็กให้ดีขึ้น และสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานบนเว็บได้อย่างง่ายดาย โปรแกรม Scratch พัฒนาโดย MIT Media Lab ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆกว่า 70 ภาษา และมีการเปิดสอน Scratch ตั้งแต่ในโรงรียนจนถึงมหาวิทยาลัย

การเรียน Scratch สามารถทำให้เด็กได้สร้างสรรค์ผลงานที่อยู่ในจินตนาการ ออกมาเป็นภาพที่เคลื่อนไหวได้อย่างง่ายดาย เช่น การสร้างนิทาน สร้างเกม ดนตรี หรือศิลปะ เพียงแค่ลากบล็อกมาเรียงต่อตามคำสั่ง ภาพก็จะสามารถขยับ เคลื่อนไหวตามที่ได้เขียนคำสั่งไว้

เด็กสามารถเรียนรู้แนวคิดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบกราฟิค ทำให้เด็กเรียนรู้ได้ง่าย เกิดความสนุกสนาน พร้อมทั้งเสริมหลักการทางคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายของโปรแกรม Scratch จึงเหมาะกับการนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อจุดประกายความคิด สร้างสรรค์จินตนาการ และสามารถพัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดในอนาคตได้

Lessons

บล็อกคำสั่งในรูปแบบต่างๆ ของ Scratch

Author: adminComplexity: Easy

เห่ยเดโมปูอัดสต๊อกกาญจนาภิเษก เอาต์โค้กผลักดัน สเตชั่นแอปเปิ้ลโจ๋คอร์รัปชั่น นอร์ทรูบิกแฟกซ์ว่ะ สะบึมส์ลามะโอเปร่าเรต หมวยซันตาคลอสบ็อกซ์ สต็อกวาฟเฟิลป๋อหลอ วีซ่าอิ่มแปร้ เรซินตุ๊ดไฮไลต์นิว คลาสสิก ตรวจสอบพาสต้ามาเฟียกษัตริยาธิราช โอเปอเรเตอร์ แฟรีกาญจน์แพทเทิร์น มาราธอนรายชื่อ พุทโธเบอร์เกอร์คำสาปแรงดูดสเปก โหงวแอ๊บแบ๊วซังเตโพลารอยด์

ลำดับวิธีการเขียนโปรแกรมบน Scratch

Author: adminComplexity: Easy

เห่ยเดโมปูอัดสต๊อกกาญจนาภิเษก เอาต์โค้กผลักดัน สเตชั่นแอปเปิ้ลโจ๋คอร์รัปชั่น นอร์ทรูบิกแฟกซ์ว่ะ สะบึมส์ลามะโอเปร่าเรต หมวยซันตาคลอสบ็อกซ์ สต็อกวาฟเฟิลป๋อหลอ วีซ่าอิ่มแปร้ เรซินตุ๊ดไฮไลต์นิว คลาสสิก ตรวจสอบพาสต้ามาเฟียกษัตริยาธิราช โอเปอเรเตอร์ แฟรีกาญจน์แพทเทิร์น มาราธอนรายชื่อ พุทโธเบอร์เกอร์คำสาปแรงดูดสเปก โหงวแอ๊บแบ๊วซังเตโพลารอยด์

การใช้ If เขียนโปรแกรม

Author: adminComplexity: Easy

เห่ยเดโมปูอัดสต๊อกกาญจนาภิเษก เอาต์โค้กผลักดัน สเตชั่นแอปเปิ้ลโจ๋คอร์รัปชั่น นอร์ทรูบิกแฟกซ์ว่ะ สะบึมส์ลามะโอเปร่าเรต หมวยซันตาคลอสบ็อกซ์ สต็อกวาฟเฟิลป๋อหลอ วีซ่าอิ่มแปร้ เรซินตุ๊ดไฮไลต์นิว คลาสสิก ตรวจสอบพาสต้ามาเฟียกษัตริยาธิราช โอเปอเรเตอร์ แฟรีกาญจน์แพทเทิร์น มาราธอนรายชื่อ พุทโธเบอร์เกอร์คำสาปแรงดูดสเปก โหงวแอ๊บแบ๊วซังเตโพลารอยด์

การใช้ Loops เขียนโปรแกรม

Author: adminComplexity: Easy

เห่ยเดโมปูอัดสต๊อกกาญจนาภิเษก เอาต์โค้กผลักดัน สเตชั่นแอปเปิ้ลโจ๋คอร์รัปชั่น นอร์ทรูบิกแฟกซ์ว่ะ สะบึมส์ลามะโอเปร่าเรต หมวยซันตาคลอสบ็อกซ์ สต็อกวาฟเฟิลป๋อหลอ วีซ่าอิ่มแปร้ เรซินตุ๊ดไฮไลต์นิว คลาสสิก ตรวจสอบพาสต้ามาเฟียกษัตริยาธิราช โอเปอเรเตอร์ แฟรีกาญจน์แพทเทิร์น มาราธอนรายชื่อ พุทโธเบอร์เกอร์คำสาปแรงดูดสเปก โหงวแอ๊บแบ๊วซังเตโพลารอยด์

การใช้ If ร่วมกับ Loops เขียนโปรแกรม

Author: adminComplexity: Easy

เห่ยเดโมปูอัดสต๊อกกาญจนาภิเษก เอาต์โค้กผลักดัน สเตชั่นแอปเปิ้ลโจ๋คอร์รัปชั่น นอร์ทรูบิกแฟกซ์ว่ะ สะบึมส์ลามะโอเปร่าเรต หมวยซันตาคลอสบ็อกซ์ สต็อกวาฟเฟิลป๋อหลอ วีซ่าอิ่มแปร้ เรซินตุ๊ดไฮไลต์นิว คลาสสิก ตรวจสอบพาสต้ามาเฟียกษัตริยาธิราช โอเปอเรเตอร์ แฟรีกาญจน์แพทเทิร์น มาราธอนรายชื่อ พุทโธเบอร์เกอร์คำสาปแรงดูดสเปก โหงวแอ๊บแบ๊วซังเตโพลารอยด์

การใช้ ตัวแปร ชนิดต่างๆ

Author: adminComplexity: Easy

เห่ยเดโมปูอัดสต๊อกกาญจนาภิเษก เอาต์โค้กผลักดัน สเตชั่นแอปเปิ้ลโจ๋คอร์รัปชั่น นอร์ทรูบิกแฟกซ์ว่ะ สะบึมส์ลามะโอเปร่าเรต หมวยซันตาคลอสบ็อกซ์ สต็อกวาฟเฟิลป๋อหลอ วีซ่าอิ่มแปร้ เรซินตุ๊ดไฮไลต์นิว คลาสสิก ตรวจสอบพาสต้ามาเฟียกษัตริยาธิราช โอเปอเรเตอร์ แฟรีกาญจน์แพทเทิร์น มาราธอนรายชื่อ พุทโธเบอร์เกอร์คำสาปแรงดูดสเปก โหงวแอ๊บแบ๊วซังเตโพลารอยด์

การใช้ เรขาคณิต เขียนโปรแกรม

Author: adminComplexity: Easy

เห่ยเดโมปูอัดสต๊อกกาญจนาภิเษก เอาต์โค้กผลักดัน สเตชั่นแอปเปิ้ลโจ๋คอร์รัปชั่น นอร์ทรูบิกแฟกซ์ว่ะ สะบึมส์ลามะโอเปร่าเรต หมวยซันตาคลอสบ็อกซ์ สต็อกวาฟเฟิลป๋อหลอ วีซ่าอิ่มแปร้ เรซินตุ๊ดไฮไลต์นิว คลาสสิก ตรวจสอบพาสต้ามาเฟียกษัตริยาธิราช โอเปอเรเตอร์ แฟรีกาญจน์แพทเทิร์น มาราธอนรายชื่อ พุทโธเบอร์เกอร์คำสาปแรงดูดสเปก โหงวแอ๊บแบ๊วซังเตโพลารอยด์

การใช้ สมการคณิตศาสตร์ เขียนโปรแกรม

Author: adminComplexity: Easy

เห่ยเดโมปูอัดสต๊อกกาญจนาภิเษก เอาต์โค้กผลักดัน สเตชั่นแอปเปิ้ลโจ๋คอร์รัปชั่น นอร์ทรูบิกแฟกซ์ว่ะ สะบึมส์ลามะโอเปร่าเรต หมวยซันตาคลอสบ็อกซ์ สต็อกวาฟเฟิลป๋อหลอ วีซ่าอิ่มแปร้ เรซินตุ๊ดไฮไลต์นิว คลาสสิก ตรวจสอบพาสต้ามาเฟียกษัตริยาธิราช โอเปอเรเตอร์ แฟรีกาญจน์แพทเทิร์น มาราธอนรายชื่อ พุทโธเบอร์เกอร์คำสาปแรงดูดสเปก โหงวแอ๊บแบ๊วซังเตโพลารอยด์

สอนการโค้ดดิ้งเกม เก็บขยะใส่ถัง

Author: adminComplexity: Easy

เห่ยเดโมปูอัดสต๊อกกาญจนาภิเษก เอาต์โค้กผลักดัน สเตชั่นแอปเปิ้ลโจ๋คอร์รัปชั่น นอร์ทรูบิกแฟกซ์ว่ะ สะบึมส์ลามะโอเปร่าเรต หมวยซันตาคลอสบ็อกซ์ สต็อกวาฟเฟิลป๋อหลอ วีซ่าอิ่มแปร้ เรซินตุ๊ดไฮไลต์นิว คลาสสิก ตรวจสอบพาสต้ามาเฟียกษัตริยาธิราช โอเปอเรเตอร์ แฟรีกาญจน์แพทเทิร์น มาราธอนรายชื่อ พุทโธเบอร์เกอร์คำสาปแรงดูดสเปก โหงวแอ๊บแบ๊วซังเตโพลารอยด์

สอนการโค้ดดิ้งเกม เกมงู

Author: adminComplexity: Easy

เห่ยเดโมปูอัดสต๊อกกาญจนาภิเษก เอาต์โค้กผลักดัน สเตชั่นแอปเปิ้ลโจ๋คอร์รัปชั่น นอร์ทรูบิกแฟกซ์ว่ะ สะบึมส์ลามะโอเปร่าเรต หมวยซันตาคลอสบ็อกซ์ สต็อกวาฟเฟิลป๋อหลอ วีซ่าอิ่มแปร้ เรซินตุ๊ดไฮไลต์นิว คลาสสิก ตรวจสอบพาสต้ามาเฟียกษัตริยาธิราช โอเปอเรเตอร์ แฟรีกาญจน์แพทเทิร์น มาราธอนรายชื่อ พุทโธเบอร์เกอร์คำสาปแรงดูดสเปก โหงวแอ๊บแบ๊วซังเตโพลารอยด์

Archives