ทำไมถึงต้องเรียนโค้ดดิ้งตั้งแต่เด็ก?

เด็กทุกคนควรเรียนรู้ที่จะเขียนโค้ด การเขียนโค้ดสำหรับเด็กไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาคณิตศาสตร์และทักษะการเขียน แต่ยังช่วยให้พวกเด็กๆ มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตเข้าสู่วัยทำงาน การเขียนโค้ดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการเรียนรู้พัฒนาการ จึงควรมีการสอนการเขียนโค้ดในโรงเรียนตั้งแต่อายุยังน้อย เด็กปฐมวัยเรียนรู้ที่จะเขียนโค้ดโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็มากยิ่งขึ้น

โค้ดดิ้งคืออะไร?

โค้ดดิ้งคือวิธีการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้ภาษาที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจเพื่อส่งคำสั่งให้คอมพิวเตอร์เพื่อทำงานแบบที่เราต้องการ การโค้ดดิ้งช่วยให้เราสามารถสร้างสิ่งต่างๆ เช่น ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สร้างเว็บไซต์ แอนิเมชั่น หรือควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคต่างๆ

โดยมีโค้ดหลายประเภทขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราต้องการพัฒนา และ“ ภาษาโปรแกรม” ที่แตกต่างกันซึ่งแต่ละภาษาจะมีวิธีการเขียนของตัวเอง แต่โดยพื้นฐานแล้วการโค้ดดิ้งเป็นการสั่งงานคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

การเรียนโค้ดดิ้งสำคัญอย่างไร?

เชื่อหรือไม่ว่าพวกเราได้ใช้เทคโนโลยีที่มาจากการโค้ดดิ้งในทุกๆ วัน เช่น โทรศัพท์มือถือ , โทรทัศน์ , รถยนต์ หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิครอบๆ ตัวเรานั้นได้มาจากการเขียนโค้ดทั้งสิ้น การเรียนโค้ดดิ้งอาจจะแตกต่างไปตามช่วงอายุ เช่น เด็กอายุ 6-14 ปี อาจเริ่มต้นจากการเรียน Scratch , Micro:bit  เนื่องจากสามารถเรียนรู้ได้ง่าย มีกราฟฟิคที่สวยงาม เพื่อฝึกการคิด การวางแผนการทำงาน เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับต่อยอดไปยังภาษาโปรแกรมที่ยากยิ่งขึ้น สำหรับเด็กที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ควรเริ่มเรียนภาษาโปรแกรมที่เหล่าโปรแกรมเมอร์ใช้งานจริง เช่น Python , ภาษา C หรือ PHP และอื่นๆ อีกมากมาย โดยควรต้องศึกษาก่อนว่าเราจะเรียนภาษานี้เพื่อพัฒนาอะไร เนื่องจากแต่ละภาษาก็จะมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกัน และการนำไปใช้งานก็จะแตกต่างกันอีกด้วย จากการเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน และในอนาคตการโค้ดดิ้งจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คนทุกเพศ ทุกวัย ควรต้องเรียนรู้เพื่อที่ก้าวทันในยุคสมัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *